up_up
up_down
home

שבת>> מהי שבת

שבת

שבת - מי את שבת?

רק מלך יכול להחליט שהיום עלי לנוח, לא כביסות, לא ניקיון, לא נסיעות וגם לא שיחות בטלפון, היום כך החליט המלך, עלי לאגור כוחות למלא את המצברים, מלך שחושב על הצרכים האישיים שלי, שדואג לי, נותן לי בטחון, מקנה לי את ההרגשה שאני ביתו יחידתו של מלך מלכי המלכים – הקדוש ברוך הוא.

בשישה ימים נברא העולם, וביום השביעי - שבת, סיים הקב"ה את מלאכתו, ככתוב בפרשת בראשית (פרק ב' פסוקים ב'-ג') "ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוקים... כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות".
בקדושה מיוחדת התקדש יום שבת, ומאז – בריאת העולם ועד היום הפך יום שבת, לסמל הלאומי של העם היהודי. המתנה הנפלאה שקיבלנו מה' כפי שה' אמר למשה רבנו "מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה".

מה הסוד שלך שבת?

יש יום יפה יותר משבת?
כל טרדות העולם כמו מתביישות ונחבאות אל הכלים, ואנו מתנתקים מריצת היום יום, "באה שבת באה מנוחה"!
כמה מרנין הרחוב היהודי בשבת, כולם לבושים בגדי שבת חגיגיים,
הגברים צועדים לבית הכנסת, שירת לכה דודי נשמעת למרחוק, נרות השבת מבצבצים מכל חלון.
סביב שולחן השבת הופכת המשפחה להיות מלוכדת יותר.

מיד כשיצאו עם ישראל ממצרים, שלושה ימים לאחר נס קריעת ים סוף, הגיעו למקום שנקרא מרה, ושם במרה – קיבלו עם ישראל מספר מצוות, לקיימם עוד לפני מתן תורה, והחשובה שבהם הייתה שבת.
כיוון שהשבת מחנכת את היהודי להאמין שכשם שה' ברא את העולם בשישה ימים וביום השביעי שבת וינפש – כך גם היהודי, מתעסק בענייני חולין שישה ימים וביום שבת – כולו קודש.
חשיבות כפולה יותר מקבלת השבת בעשרת הדברות, הדברה הרביעית היא מצוות שמירת השבת, המצוות שמופיעות בעשרת הדברות הן המצוות השורשיות ביותר של העם היהודי, ומהן נגזרות כל תרי"ג המצוות האחרות.

וכך מובא בפרשת יתרו פרק כ' ח'-י"ב:

"זכור את יום השבת לקודשו"
"ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך"
"ויום השביעי שבת לה' אלוקיך – לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך"
"כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, את הים וכל אשר בם וינח ביום השביעי ע"כ ברך ה' את יום השבת ויקדשהו"

מה מותר לעשות בשבת?

לנוח, להתפלל, לאכול, לבקר משפחה, חברים וליהנות מהווי משפחתי.
אבל לעומת זאת אסור לעשות כל מלאכה.

לבן של מלך יש הרבה זכויות, אך יש גם הרבה חובות.
האם שייך שבן מלך יחליט שאינו רוצה להיות יותר בן מלך? וישליך מאחורי גבו את כל גינוני המלכות, אותם הוא נדרש לאמץ ויחליט שהוא מתנהג כבן איכרים גס רוח?
כך גם אנו עם ישראל, עם סגולה – "בנים לה' אלוקינו" היכולים אנו להשליך את יום שבת ולהחליט שהוא יום ככל הימים?!

מהיכן למדנו מה מותר ומה אסור לעשות ביום שבת?

40 שנה היו עם ישראל במדבר מאז שיצאו ממצרים עד שנכנסו לארץ ישראל.
ובמדבר נצטוו עם ישראל לבנות את המשכן שבו השרה הקב"ה את שכינתו בעם ישראל.
מלאכת המשכן הייתה מגוונת ביותר, המשכן נעשה מחומרים שונים ולצורך בנייתו מונו 2 אומנים מיוחדים במינם, האחד: היה בצלאל בן אורי והשני: אליהב בן אחיסמך. 2 אומנים אלו נצטוו לבנות את המשכן. מספר המלאכות שעשו לצורך בניית המשכן היה – 39.
כיוון שבבניית המשכן מוזכרת פעמים רבות שמירת שבת, קבעו רבותינו שכל המלאכות שנעשו לצורך בניית המשכן, אסור לעשותם ביום שבת.
והן מכונות "ל"ט אבות מלאכה".

יש לציין שבמצב של פיקוח נפש (סכנת חיים) מצווה היהודי לעשות הכל לצור

שולחן שבת :

המפה הלבנה, הפמוטות, גביע הכסף ומפת החלות משרים אוירה מקודשת בבית, סעודות השבת, הן לא סתם ארוחות רגילות, מסעודות שבת קם היהודי מרומם יותר, כמה טורחת האמא היהודיה להכין מטעמים לכבוד שבת? לכל עדה יש מאכלי שבת מיוחדים מדורי דורות שרק בשבת הועלו על השולחן, חלות לשבת, דגים לכבוד שבת, סלטים, חמין ועוד כהנה וכהנה מעדני שבת
כשהיו עם ישראל במדבר זכו במזון שמימי שנקרא מן, כל יום מימות השבוע, ירד המן לעם ישראל, וכל משפחה נצטוותה לקחת רק את מנת היום בלבד, חוץ מיום שישי, ביום שישי נצטוו עם ישראל לקראת שבת לקחת מנה כפולה, כי בשבת לא ירד מן.
מה שנקרא בימינו "לחם משנה" לזכר ה"מן" אנו מברכים ברכת המוציא על שתי חלות שלמות.
כיוון שבשבת אסור להבעיר אש, אנו מכינים את כל האוכל מיום שישי ומניחים אותו ע"ג הפלטה שדולקת מערב שבת עד צאת שבת.
והאוכל המוגש בשבת קודש מתובלן בתבלין שאינו יוצא משום קופסת תבלינים – הוא מתובל בתבלין של שבת.

 

 

 


כל הזכויות שמורות 2010 / הנכם נמצאים בדף הפרשת חלה
כל הזכויות שמורות 2010 / הנכם נמצאים בדף שבת

 
 
 
 
 
 
 
           
זמני כניסת שבת - צאת השבת