up_up
up_down
home

ychallah >>שאלות נפוצות

שאלות נפוצות:

מדוע צריכים להפריש חלה בשבילי, אני לא יכולה להפריש לבד?

ודאי, ואפילו רצוי שתעשי הפרשת חלה בעצמך, והיינו שמחים אם תעשי זאת בעקבות האתר שלנו.
אבל יש נשים שלא מסתדרות עם הבצק או שאין באפשרותן להכין בצק לחלות/עוגה וכדו' ולא היו רוצות לפספס את הזכות הגדולה של הפרשת חלה.
וכן הפרשת חלה דרכנו מיועדת לאנשי חוץ לארץ ישראל, שהיו רוצים שיעשו עבורם הפרשת חלה בארץ ישראל שכן כאן בארץ ישראל המצווה היא מדאורייתא (מהתורה) לעומת חו"ל שהחיוב הוא מדרבנן.


מי עושה הפרשת חלה בשבילי?

את הפרשת החלה עושות נשים צדקניות מאד, שכל מהותם היא להתקרב אל ה' ולהתפלל אליו, שמודות על הזכות להיות שליחות להתפלל את כל הבקשות שנשלחות מכל העולם. הכסף שמשולם וכן החלות שנאפות בזכות המצווה - מועבר למשפחות אברכים לומדי תורה.


האם אפשר לבקש ברכה בהפרשת חלה גם על גברים?

וודאי, אמנם מצוות הפרשת חלה, היא מצווה עיקרית של האישה. אך ישנן סגולות הפרשת חלה רבות, המועילות הן לגברים והן לנשים.
(ראו כאן עוד על סגולות הפרשת חלה)


 

bo4_left

כל הזכויות שמורות 2010 / הנכם נמצאים בדף הפרשת חלה - שאלות נפוצות

 
 
 
 
 
 
 
           
זמני כניסת שבת - צאת השבת