up_up
up_down
home

הפרשת חלה >>מאמר על חלה

חלה

מהקמח אל הנצח

אם נתבונן באופן הכנת בצק חלה, הכלים שאנו משתמשות בהם להכנת החלה,
נוכל לראות מסרים רוחניים לחיי הנצח שלנו ובעבודת המידות הן אישיות והן כלליות בכלים חומריים אלו.

נתחיל א"כ בקערה:

הקערה:
הקערה בה אנו מכניסים את בצק - חלה – צריכה להיות נקיה ושלמה כמובן, כי אחרת זה לא יכיל כמו שצריך את הקמח ושאר החומרים.
כך אנו –
כלי קיבול, אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו לשאוף להיות מושלמים ולהיות ראויים לקבל א הברכה שה' משפיע עלינו.

הנפה:
בנפה אנו מנפים את הקמח בנפה, מפני תולעים הנמצאים בקמח.
כך אנו –
צריכים לנפות מה שנכנס אלינו, בעיקר מהעיניים שנשים לב שאנו רואים דברים מותרים ולא מראות אסורות.

נעבור אל החומרים שאנו משתמשים עבור הכנת בצק-חלה.

מים:
המים עוזרים בגיבוש הבצק, והופכים אותו לעיסה אחת, ללא המים אין אפשרות ליצור בצק, מרכיב שא"א לוותר עליו בבצק-חלה.
כך-
"אין מים אלא תורה" – התורה היא זו שמגבשת ומאחדת אותנו כעם,
התורה היא הסמל של עמ"י ולא ניתן לוותר עליה.

מים חמימים:
בבצק חלה, ובכל בצק שמרים – אנו שמים מים חמימים, שהבצק יהיה נעים.
כך אנו-
צריכים לעשות דברים עם רגש, חמימיות, אכפתיות.

שמרים:
חלה כיצד בצקה טופח? – כמובן בעזרת השמרים, שמסעים לה לטפוח.
כך-
מסמל גאוה, אמנם גאוה זו מידה שלילית שצריך להתרחק ממנה, אך כאן נזכיר אותה במובן החיובי -
נעזר בפסוק, "ויגבה ליבו בדרכי ה'"  (דברי-הימים-ב יז, ו). גאוה במובן החיובי, במעלותנו הטובות.

שמן:
עוזר לבצק של חלה, להיות רך וגמיש.
כך אנו –
צריכים להחליק דברים להיות גמישים עם בני אדם, לא לנטור טינה.

סוכר:
כמובן לבצק של חלה, ובעיקר חלה מתוקה אנו מוסיפים סוכר.
כך אנו-
מבקשים מה' שימתיק לנו את הדינים, ונראה אנו את הטוב בכל דבר.

כמויות מדויקות:
כאשר אנו מכינים בצק של חלה, אנו צריכים להשתמש בכמויות מדויקות ע"פ המתכון, אחרת לא תצא החלה, כמו שצריך.
כך אנו -
צריכים לשים לב אל מידותנו, לא להיות קיצוניים מיד ל2 הכיוונים, למצוא את דרך הזהב – דרך האמצע.

מקום עיבוד הבצק:
אנו מעבדים את הבצק של חלה, במשטח נקי, ועליו יש קמח שעוזר בהכנת הבצק.
כך אנ ו-
צריכים להתחבר לברה טובה ונקיה, ולהתרחק מחברה רעה.

כיסוי הבצק:
ע"מ שבצק של חלה יצא לנו טופח כמו שצריך, אנו מצכסים אותו בכיסוי כלשהו שיטפח.
כך -
צריך לזכור ש"אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין"  (תענית ח' ע"ב).

קליעה:
ישנם סוגים שונים של קליעה שנותנות מראה שונה לכל חלה.
כך -
צריך לזכור ש"כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות" (ברכות נח ע"ב).
יש כ"כ הרבה סוגים של אנשים ודעות לבני אדם, כל אחד יחודי לעצמו.

ביצה:
חלה, הכיצד הופכת לשחומה ויפה? – ע"י משיחת הביצה מעליה לפני האפיה.
אלו הפנים החיצוניות היפות של החלה.
כך אנ ו-
צריכים להיות מאיר פנים לאחרים מבחוץ, לא רק במידות הפנימיות החשובות.

הפרשת חלה
אפשר לאכול את החלה כמובן רק אחרי הפרשת חלה.
כך -
הברכה שורה בדברים שאדם עושה, רק אם הוא עושה אותם למען ה' וברגע שהוא עושה למען ה' הוא נהנה כפול.

 


כל הזכויות שמורות 2010 / הנכם נמצאים בדף חלה
כל הזכויות שמורות 2010 / הנכם נמצאים בדף חלה

 
 
 
 
 
 
 
           
זמני כניסת שבת - צאת השבת